Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων στο Σεξ Ευρώπης

Κοινή δήλωση SWAN και ICRSE για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS