Ερασμία Μάνου

«ΛΟΙΣΘΙΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ MONIQUE
Η Ερασμία Μανου στο stage του Thessaloniki Pride