Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Ζητούνται απαντήσεις για τη δράση φασιστών
Περί “παράνομων” οίκων ανοχής…