Εθελοντισμός

Δ. Αθηναίων: Προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων