Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Η ΕΕΔΑ μπροστά στο μέλλον
Δήλωση ΕΕΔΑ για την πυρκαγιά στη Μόρια και την επόμενη ημέρα
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Β. ΔΗΜΑΚΗ