Εθνική Λυρική Σκηνή

Χτίζοντας τη «Στρέλλα».
Η Στρέλλα στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ | Οι ημερομηνίες.