Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Διακρίσεις στην αιμοδοσία με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό