Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα

Η «θυσία» των ευάλωτων.
Μαρίνα Γαλανού: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν ιδεολογία»