Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα

Μαρίνα Γαλανού: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν ιδεολογία»