Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Τα Ιωάννινα και η εβραϊκή μνήμη