Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανησυχία ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία