Ευρωπαϊκή Ένωση

Το ευρωκοινοβούλιο κήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ»
Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να κηρύξει την ΕΕ «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΙ+»
Ανησυχία ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία