Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

«Ο ρατσισμός είναι διαρθρωτικός»