Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το ευρωκοινοβούλιο κήρυξε την Ευρωπαϊκή Ένωση «Ελεύθερη Ζώνη για ΛΟΑΤΚΙ»
«Ο ρατσισμός είναι διαρθρωτικός»