Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υψώνει τη σημαία του ουράνιου τόξου