Φεμινισμός

Επίθεση των Ρεπουμπλικάνων στο δικαίωμα στην άμβλωση.