Φώτιος Θαλασσινός

Ο Γυμνισμός ως η φύση της Λογοτεχνίας.