Φώτης Θαλασσινός

Κυριακάτικο καφεδάκι με τον συγγραφέα Φώτιο Θαλασσινό
Θραύσματα ζωής ενός περιπλανώμενου.