Γενική γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθελοντική αιμοδοσία με βάση την Αρχή της μη Διάκρισης