Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

ΓΓΙΦ: Στόχος η πλήρης κοινωνική ένταξη και αποδοχή των τρανς ατόμων