Γιώργος Καλογερόπουλος

Γράμματα [1,5 μέτρο μακριά]
Βραδιά Μνήμης για τον Ζακ/Zackie Oh
«Ραγισμένες» του Γιώργου Καλογερόπουλου