Γκαετάν Ντιγκάς

«Αθώος» ο Γκαετάν Ντιγκά, ο «ασθενής μηδέν» του AIDS