γκέι ποδοσφαιριστής

Ένα ποδοσφαιρικό come out με άδοξο τέλος
Ποδοσφαιριστής και γκέι – θα το παραδεχόσουν;
Έρευνα: Έχει το «δικαίωμα» ένας ποδοσφαιριστής να είναι γκέι;