γλύπτης

1 Νοεμβρίου: Benvenuto Cellini
21 Σεπτεμβρίου: Πάβελ Τσέλιτσεφ