Γονίδια

Δεν υπάρχει «γκέι γονίδιο», είναι πιο πολύπλοκο