Γουσταύος Ε΄ της Σουηδίας

16 Ιουνίου: Gustaf V Βασιλιάς της Σουηδίας