Η αίσθηση του πόνου

Γιατί μας αρέσει ο νέος ιταλός αστυνόμος