Η Βασιλική καρδιά

Η Γ. Κιζιρίδου για το βιβλίο «Η Βασιλική καρδιά»
Βιβλιοπαρουσίαση: To παραμύθι «Η Βασιλική Καρδιά»
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΗ: Η Βασιλική Καρδιά