Ιαπωνία

Ιαπωνία: Μικτή απόφαση για την ισότητα στον γάμο.
Ιαπωνία: Δικαστήριο δεν αναγνωρίζει τρανς γυναίκα ως μητέρα του παιδιού της
Ιαπωνία: Περιφέρεια απαγορεύει δια νόμου το outing σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα