Ιαπωνία

Ιαπωνία: Περιφέρεια απαγορεύει δια νόμου το outing σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα