οικονομική ενίσχυση

Στήριξε την ελληνική LGBTQI+ κοινότητα