Ιωάννα Ζαμ-Πέτρου

“Στρέλλα”: Όπερα και τρανς ορατότητα.