Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου

Δεν είμαστε όλοι οι τρανς άνθρωποι ίδιοι
Ιστορική απόφαση για τα δικαιώματα των μη-δυαδικών προσώπων