Ισότητα Φύλων

Ruth Bader Ginsburg: Μια μικροσκοπική γυναίκα, μια τεράστια παρουσία