Ισότητα Φύλων

Δείκτης Ισότητας Φύλων 2022: Τελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ.
Δείκτης Ισότητας Φύλων 2021: Ουραγός η Ελλάδα στην ΕΕ
Ruth Bader Ginsburg: Μια μικροσκοπική γυναίκα, μια τεράστια παρουσία