Ισότητα

Γιώργος Μαργαρίτης: «Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι δικά μας παιδιά»
Μία κοινωνία πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών
Ruth Bader Ginsburg: Μια μικροσκοπική γυναίκα, μια τεράστια παρουσία