Ισότητα

Μία κοινωνία πολιτών για μία κοινωνία ίσων ευκαιριών
Ruth Bader Ginsburg: Μια μικροσκοπική γυναίκα, μια τεράστια παρουσία