Καλιφόρνια

Νομοθεσία θα επιτρέπει την καταχώρηση non-binary στα έγγραφα.