καλλιτέχνης

24 Σεπτεμβρίου: William Dobell
13 Σεπτεμβρίου: Robert Indiana