Καλογήρου

Μ. Καλογήρου: Αναγκαία η συνταγματική κατοχύρωση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων