Κάβουρας comic

Τι γίνεται όταν συγκατοικείς με έναν Κάβουρα;