Κέντρο για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό

Πρώτο Φόρουμ Θεσσαλονίκης για τα Δικαιώματα Παιδιών