Κινητή Μονάδα

Η Κινητή Μονάδα πρόληψης και ενημέρωσης της PRAKSIS στη Θεσσαλονίκη