Κιθ Μπόικιν

28 Αυγούστου : Κιθ Μπόικιν – Keith Boykin (1965)