Κωνσταντίνος Καραγκούνης

Για αυτούς που δολοφονήθηκαν γιατί θέλησαν να είναι ο εαυτός τους