Λέττα Κάππα

“Στρέλλα”: Όπερα και τρανς ορατότητα.
Χτίζοντας τη «Στρέλλα».