Μάλτα

Η πρώτη αναγνώριση μη δυαδικού προσώπου στην Μάλτα.
Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε και στη Μάλτα ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών