Μαρία Κατσώνη

Η Μαρία Κατσώνη ανάμεσα στις «100 γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή»