Μαρτ Κρόουλι

21 Αυγούστου: Μαρτ Κρόουλι – Crowley, Mart (b. 1935)