Μέχρι να μας ενώσει ο θάνατος

«Μέχρι να μας ενώσει ο θάνατος», στο θέατρο ΠΚ