Μεσαίωνας

Χρήστος Καραγιαννίδης : Να γιατί δεν ήμασταν ποτέ σταλινικοί