μετανάστες

Για την οριστική εξάλειψη των Μανωλάδων
Διπλά στιγματισμένοι και αόρατοι…
Νόμιμοι μεν, χωρίς άδεια διαμονής δε