μετανάστες

Διπλά στιγματισμένοι και αόρατοι…
Νόμιμοι μεν, χωρίς άδεια διαμονής δε