μετανάστες

Νόμιμοι μεν, χωρίς άδεια διαμονής δε
Δήλωση ΕΕΔΑ για την πυρκαγιά στη Μόρια και την επόμενη ημέρα