Μεξικό

Καραβάνι προσφύγων στο Μεξικό: πολλά τρανς άτομα μετανάστες ταξιδεύουν κατά ομάδες για να αποφύγουν τους διωγμούς

Μεξικό: Σάββατο, 14 Απριλίου 2018 | 19:06 Μετάφραση: Κ. Μελικέρτης | T-zine.gr Trans News Καραβάνι προσφύγων στο Μεξικό: πολλά τρανς άτομα μετανάστε...