μη δυαδικά άτομα

Το εθνικό μητρώο της Ισλανδίας προσθέτει την κενή καταχώριση φύλου
Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου έγινε για πρώτη φορά «gender-inclusive»
Τρίτη καταχώρηση φύλου στα πιστοποιητικά γέννησης στη Νέα Υόρκη