μη δυαδικά άτομα

Τρίτη καταχώρηση φύλου στα πιστοποιητικά γέννησης στη Νέα Υόρκη