μη δυαδικά άτομα

Ένα λογοτεχνικό βραβείο για τα μη δυαδικά άτομα.
Το εθνικό μητρώο της Ισλανδίας προσθέτει την κενή καταχώριση φύλου
Ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου έγινε για πρώτη φορά «gender-inclusive»