μη δυαδικό

Η πρώτη αναγνώριση μη δυαδικού προσώπου στην Μάλτα.